Na 2. členské schůzi proběhly změny v předsednictvu

V úterý 26. března se uskutečnila druhá členská schůze spolku Unie studentů v Uherském Hradišti, která byla na základě dlouhodobého plánu schůzí volební. Důvodem bylo předem avizované odstoupení dvou členů předsednictva z jejich funkcí.

Schůze byla svolána v souladu se stanovami spolku. Program tvořily body, které se týkaly rekapitulace fungování spolku, jeho dalšího směřování, spolupráce s jinými institucemi aj. Přednesena byla taktéž zpráva o hospodaření spolku.

Hlavním bodem schůze však byly volby členů předsednictva. Na místě se svých funkcí dobrovolně vzdali předseda Ing. Michal Gregor a místopředseda Ing. Jiří Dokulil, kteří konstatovali, že naplnili poslání, s nímž jako zakládající členové do Unie vstupovali, a nyní přenechávají své posty současným studentům fakulty. Na základě této skutečnosti bylo nutné doplnit tříčlenné předsednictvo o dva nové členy. Dosavadní předseda Ing. Gregor navrhl Bc. Michaelu Pšeničkovou a Radka Kociána, kteří byli jednomyslně členskou schůzí schváleni.

Nově zvolené předsednictvo si muselo dle stanov ze svých řad zvolit člena do funkce předsedy. Tou se stala dosavadní místopředsedkyně Tereza Šanderová.

Předsednictvo Unie studentů v Uherském Hradišti:

  • Tereza Šanderová – předsedkyně
  • Bc. Michaela Pšeničková – místopředsedkyně
  • Radek Kocián – místopředseda

Ing. Dokulil poté přednesl návrh na vznik funkce čestného předsedy a navrhl do ní Ing. Gregora, jakožto ocenění jeho práce pro spolek, fakultu a především studenty. Členská schůze jeho návrh podpořila a Ing. Gregor funkci přijal.

Nově zvolenému předsednictvu přejeme hodně štěstí, spoustu vydařených akcí, soudržnost a podporu ze strany fakulty.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. more information

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Close